Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med goda förutsättningar från svenska till franska

medavec

Översätt med goda förutsättningar till andra språk