Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med hög röst från svenska till franska

medavec

Översätt med hög röst till andra språk