Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med konformade bröst från svenska till franska

medavec

Översätt med konformade bröst till andra språk