Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med kort varaktighet, kortsiktig, på kort sikt från svenska till franska

medavec

Översätt med kort varaktighet, kortsiktig, på kort sikt till andra språk