Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med tusen strängar från svenska till franska

medavec

Översätt med tusen strängar till andra språk