Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta medan han l��mnade, n��r han l��mnade från svenska till franska

Översätt medan han l��mnade, n��r han l��mnade till andra språk