Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta medan han lämnade, när han lämnade från svenska till franska

Översätt medan han lämnade, när han lämnade till andra språk