Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta medina, arabisk stadsdel från svenska till franska

Översätt medina, arabisk stadsdel till andra språk