Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta meilleur copain (m), meilleure copine (f) från svenska till franska

Översätt meilleur copain (m), meilleure copine (f) till andra språk