Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta meilleur, meilleure från franska till svenska

Översätt meilleur, meilleure till andra språk