Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta men från svenska till franska

menmais
där
däry
där

Översätt men till andra språk