Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta men i själva verket från svenska till franska

menmais
där
där
däry

Översätt men i själva verket till andra språk