Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta men i sj��lva verket från svenska till franska

menmais
där
däry
där

Översätt men i sj��lva verket till andra språk