Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta men, i alla fall, det hindrar inte att från svenska till franska

Översätt men, i alla fall, det hindrar inte att till andra språk