Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta men, nja, till slut från svenska till franska

tillà

Översätt men, nja, till slut till andra språk