Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mer, i h��gre grad från svenska till franska

merplus
tillà

Översätt mer, i h��gre grad till andra språk