Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta min äskling jag hälskar dig från svenska till franska

Översätt min äskling jag hälskar dig till andra språk