Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta min bror är 15 år från svenska till franska

minmon

Översätt min bror är 15 år till andra språk