Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta min födelsedag är (27 april) från svenska till franska

minmon

Översätt min födelsedag är (27 april) till andra språk