Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta min gud från svenska till franska

minmon
GudDieu

Översätt min gud till andra språk