Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta min h��rf��rg från svenska till franska

minmon

Översätt min h��rf��rg till andra språk