Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta min pojkv��n från svenska till franska

minmon

Översätt min pojkv��n till andra språk