Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta min tr��dg��rd från svenska till franska

minmon

Översätt min tr��dg��rd till andra språk