Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mina damer och herrar från svenska till franska

ochet

Översätt mina damer och herrar till andra språk