Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mina f��r��ldrar ska g�� från svenska till franska

MinaMes

Översätt mina f��r��ldrar ska g�� till andra språk