Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mina kompisar från svenska till franska

Annons
MinaMes
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt mina kompisar till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018