Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mina muskler från svenska till franska

MinaMes
dinates

Översätt mina muskler till andra språk