Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta missgynnad, s��mre lottad från svenska till franska

Översätt missgynnad, s��mre lottad till andra språk