Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mitt f��rnamn från svenska till franska

livvie

Översätt mitt f��rnamn till andra språk