Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mitt på blanka dagen från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
livvie
Annons
Annons

Översätt mitt på blanka dagen till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018