Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mitt st��rsta intresse från svenska till franska

Översätt mitt st��rsta intresse till andra språk