Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mitt framför ögonen på dem från svenska till franska

demeux

Översätt mitt framför ögonen på dem till andra språk