Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mjukt smör från svenska till franska

ochet
medavec

Översätt mjukt smör till andra språk