Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta moderlands-, från Frankrike från svenska till franska

Annons
frånde
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt moderlands-, från Frankrike till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018