Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta moi från franska till svenska

Annons
moijag
Annons
moimig
Annons
Annons
Annons

Översätt moi till andra språk