Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta moi aussi från franska till svenska

moijag
moimig

Översätt moi aussi till andra språk