Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta moi non plus från svenska till franska

Annons
jagmoi
Annons
migmoi
Annons
Annons
Annons

Översätt moi non plus till andra språk