Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta moins från franska till svenska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt moins till andra språk