Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mon Dieu från svenska till franska

minmon
GudDieu

Översätt mon Dieu till andra språk