Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mon Dieu que c'est bon från svenska till franska

Översätt mon Dieu que c\'est bon till andra språk