Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mon anniversaire est (le 27 avril) från svenska till franska

Översätt mon anniversaire est (le 27 avril) till andra språk