Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mon bonheur från franska till svenska

monmin

Översätt mon bonheur till andra språk