Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mon cher från franska till svenska

monmin
cherdyr

Översätt mon cher till andra språk