Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mon endroit préféré från svenska till franska

minmon

Översätt mon endroit préféré till andra språk