Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mon grand-p��re från svenska till franska

minmon

Översätt mon grand-p��re till andra språk