Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mon petit ami från franska till svenska

amivän
monmin

Översätt mon petit ami till andra språk