Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta monsieur Pivot från svenska till franska

hara

Översätt monsieur Pivot till andra språk