Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta morbror, farbror från svenska till franska

Översätt morbror, farbror till andra språk