Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta motvilligt, mot min vilja från svenska till franska

minmon
motvers

Översätt motvilligt, mot min vilja till andra språk