Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mou från franska till svenska

moumjuk
moumjuk

Översätt mou till andra språk